Wodociągi Miejskie sp. z o.o. siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10 zostały powołane przez Radę Miasta Braniewa 26 IV 1993r. Obszarem działania podstawowego spółki jako jednoosobowego organu skarbu gminy jest teren miasta Braniewa.

Wizją Spółki jest podniesienie postrzegania firmy, jako przyjaznej środowisku, troszczącej się o potrzeby mieszkańców miasta Braniewa i powiatu braniewskiego, poprzez bardzo wysoki poziom świadczonych usług i produktów, co w konsekwencji wzmocni pozycję firmy na rynku.

Strategia Wodociągów Miejskich w Braniewie to dążenie do tego, aby stać się wzorcowym przedsiębiorstwem, spełniającym rosnące wymagania klientów, przy szczególnej dbałości o środowisko naturalne oraz warunki pracy.

Żródło: https://wmbr.pl