29 września 2023r. podpisaliśmy umowę z Centralnym Wodociągiem Żuławskim sp. z o.o. na całoroczną dostawę rur i armatury do eksploatacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

(…) Centralny Wodociąg Żuławski to zintegrowany system zaopatrzenia w wodę dla gmin leżących w obszarze jego funkcjonowania, a więc dla Żuław i Mierzei Wiślanej. Zaopatruje w wodę obszar 10 gmin zamieszkałych przez 65 tys. osób.

CWŻ zasila w wodę następujące gminy: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Elbląg (częściowo). Dla w/w gmin system ten jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę. Stopień zwodociągowania tych gmin wynosi 99%. System ten jest również rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Elbląg. W okresie letnim dodatkowo z systemu korzystają turyści przebywający na Żuławach i Mierzei Wiślanej. Stanowi to około 50 tys. dodatkowych odbiorców wody. Obecnie CWŻ liczy ponad 1300 km sieci. Liczba zawartych umów na dostawę wody przekracza 14 tys. (…) *

*) źródło: https://cwz.pomorskie.pl