Oferujemy systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów oraz zabezpieczenia przed napływem wody w różnorodnych warunkach geologicznych.
Posiadamy w ofercie rury w średnicach 50-200 mm, w trzech wariantach wykonania:
– rur bez otuliny
– rury w otulinie z PP
– rury w otulinie z geowłókniny

Zalety systemu:
– szeroki zakres asortymentowy rur, kształtek
– wysoka odporność rur na kolmatację dzieki zastosowaniu otulin
– wysoka wydajność hydrauliczna rur
– duża powierzchnia perforacji rur drenarskich (rury perforowane na całym obwodzie)
– rury posiadają sztywność obwodową 4 kN/m2
– wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie

Rury bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania terenów gruboziarnistych oraz strukturalnie stabilnych terenów (słabo rozkładalnych) oraz na terenach piaszczystych, jednak pod warunkiem wykonania wokół rury warstwy filtracyjnej.
 
Rury drenarskie z otuliną z włókien polipropylenowych wykonane są z PVC-U, oplecione są filtrem o grubości około 5 mm wykonanym z cienkich włókien polipropylenowych. Dzięki temu nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów. Rury drenarskie z fabrycznym filtrem z geowłókniny PP jako nieliczne na rynku są odporne na promieniowanie UV.

Studzienki drenarskie
Oferta obejmuje kompletne studzienki z PP-b DN 400 o wysokości 2 m z osadnikiem o pojemności 75 dm3 oraz studzienki o wysokości 1,5 m z osadnikiem 35 dm3 lub bez osadnika. Studzienki są zakończone dnem. Wszystkie mogą być wyposażone w dwa otwory wlotowe i jeden wylotowy – typ A lub w trzy otwory wlotowe i jeden wylotowy – typ B z fabrycznie umieszczonymi wewnątrz uszczelkami.
Zwieńczenia studzienek rewizyjnych mogą być wykonane z włazu żeliwnego O400 mm kl. A15, ze stożka betonowego z pokrywą betonową lub pokrywą żeliwną oraz teleskopu z pokrywą żeliwną lub tworzywową w klasie obciążenia A15 (1,5 t).

System drenarski Pragma z PP
Posiadamy talże w ofercie system drenarski Pragma produkowany przez Pipelife Polska S.A. System ten tworzą rury drenarskie z polipropylenu PP-B Pragma o średnicy 160 – 400 mm w klasie SN ? 8 kN/m2 (klasa ciężka) w odcinkach o długości 6 m. Rury Pragma są produkowane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury przeznaczone są do odsączania (drenowania) wód gruntowych w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) oraz poza drogą. Rury mogą też służyć do rozsączania wód  gruntowych oraz deszczowych.

Rury drenarskie są produkowane w 3 typach perforacji wykonanej poprzez nacięcia szczelinowe o szerokości 1,2 mm i długości od 16 mm do 75 mm. Wszystkie rury posiadają bardzo wysoką powierzchnię otworów wynoszącą min. 50 cm2/mb rury. 
Wyróżnia się 3 typy perforacji rur:
całkowicie sączące TP – otwory na całym obwodzie
częściowo sączące LP – otwory w górnej części 2/3 obwodu w kącie 220°
Wielofunkcyjne MP – otwory w górnej części 1/3 obwodu w kącie 120°