Systemy odwodnień liniowych są idealnym rozwiązaniem do odprowadzania wód deszczowych z różnego rodzaju powierzchni utwardzonych. Wszędzie tam gdzie istnieje problem odprowadzenia wody opadowej znajdują zastosowanie odwodnienia liniowe. Kanały odwodnienia mocowane są w nawierzchni i przykryte rusztem. Zbiera się w nich woda i spływa do kanalizacji bądź bezpośrednio do rowu melioracyjnego. System może być montowany w każdej nawierzchni utwardzonej, także już istniejącej, przy niewielkich nakładach roboczych. Zapobiega w czasie dużych opadów deszczu tworzeniu się samoistnych kałuż. Montuje się je w strefach przydomowych, chodnikach, poboczach dróg itp.

Oferujemy korytka odwadniające z wykonane tworzyw sztucznych oraz z betonu w klasach obciążenia A15, B125, C250, D400, E600 z kratką ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, z tworzywa sztucznego lub żeliwną. W uzupełnieniu oferty znajdują się m.in. studzienki podrynnowe, kanalizacyjne, wycieraczki, kratki trawnikowe i.in.