Materiał – PVC-U
Średnice – 110 do 600 mm
Klasa sztywności – SN = 2kN/m2, 4kN/m2, 8kN/m2, 12kN/m2
Długości handlowe – L = 0.5m, 1m, 2m, 3m, 6m
Sposób łączenia    – kielichowy

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC-U przeznaczone są do:
• podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, przeznaczonych do stosowania:
  – poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”),
  – pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „D”) oraz poza nimi.
• Odprowadzania wód deszczowych
• Odwodnień konstrukcji mostowych
• Stosowania jako osłony innych przewodów

ZALETY RUR I KSZTAŁTEK Z PVC-U 
• Wysoka odporność chemiczna w zakresie pH2 – pH12
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wysoka gładkość powierzchni dzięki której nie dochodzi do odkładania się osadów, glonów
• Niska waga produktów w porównaniu do rur tradycyjnych np. kamionkowych, betonowych i żeliwnych
• Możliwość dostosowania rur do różnych warunków gruntowych i eksploatacyjnych poprzez wybór rur o różnej sztywności obwodowej; SN2, SN4, SN8, SN 10, SN 12,
• Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)
• Dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych

Materiał    PVC-U
Średnice    110 do 500 mm
Klasa sztywności    SN= 2kN/m2, 4kN/m2, 8kN/m2, 12kN/m2
Długości handlowe    L=0.5, 1, 2, 3, 6
Sposób łączenia    kielichowy

Rury możemy podzielić ze względu na:
• klasę sztywności obwodowej rury
– SN 2 kN/m
– SN 4 kN/m
– SN 8 kN/m
– SN 12 kN/m
• budowę konstrukcyjną profilu ścianki rury
– gładkościenne z jednolitą ścianką
– strukturalne karbowane (np.PROCOR, PRAGMA)
– gładkościenne ze ścianką trójwarstwową
– gładkościenne ze ścianką z rdzeniem spienionym
• rodzaj kielicha
– kielich standardowy
– kielich wydłużony