Oferujemy pełen asortyment zbiorników, oczyszczalni ścieków oraz produkty powiązane (szamba szczelnie, studnie kanalizacyjne, studnie wodomierzowe). Wyroby powyższe oferujemy w róznorodnych wariantach dla domów jednorodzinnych, jak i dla szkół, obiektów wczasowych czy nawet małych osiedli.

– Oczyszczalnie ścieków drenażowe – kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych, działający ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym.

– Biologiczna oczyszczalnie ścieków ZBB – reaktory działają w oparciu o metodę osadu czynnego. Typoszereg zaczyna się od sześciu użytkowników.
– Biologiczna oczyszczalnie ścieków ZBS – reaktory działają w oparciu o metodę porcjowanego osadu czynnego. Typoszereg zaczyna się od czterech użytkowników.

– Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne), wykonane są z polietylenu (HDPE) i mają konstrukcję dwupłaszczową. Przeznaczone są do gromadzenia ścieków, deszczówki, itp. Standardowa wysokość włazu rewizyjnego zbiornika bezodpływowego wynosi około 0,6 m. Można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów. Na życzenie klienta istnieje możliwość fabrycznego wykonania nadbudowy włazu rewizyjnego do żądanej wysokości.

– Studzienki wodomierzowe – oferowane w średnicach 400 – 1000mm, zabezpieczone przed przemarzaniem oraz wyposażone w konsole ułatwiające odczyt wodomierza

– Przepompownie ścieków – przeznaczone do pompowania ścieków wstępnie oczyszczonych.

– Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne – przeznaczone do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.