Posiadamy w ofercie wyroby wszystkich uznanych producentów polskich i zagranicznych. Oferujemy armaturę z żeliwa szarego i sferoidalnego, wykonaną w szeregach PN10 i PN16.

  • zasuwy – płaskie, owalne, gwintowane, z króćcami PE, ze złączami ISO, nożowe
  • nawiertki – na wszelkie rodzaje rur; samonawiercające i dostosowane do apararu nawiercającego
  • hydranty i zdroje – podziemne i nadziemne, z zabezpeczeniem przez złamaniem, z minitoringiem poboru wody, tradycyjne, w wykonaniu retro
  • armatura regulacyjna i odcinająca – kompensatory, klapy, zastawki
  • armatura naprawcza – łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe na wszystkie rodzaje rur, opaski naprawcze
  • armatura przemysłowa – zawory zwrotne, zawory antyskażeniowe, osadniki, filtry, kosze
  • kształtki – PN10, PN16, w średnicach 50 mm – 600 mm