W oparciu o naszą wyspecjalizowaną kadrę oraz sieć partnerów świadczymy usługi w zakresie: 
– wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
– montażu osadników, zbiorników, szamb, oczyszczalni, przepompowni

Nasze doświadczenie pozwala nam z równą skutecznością realizować zadania bez względu na zakres i wielkość inwestycji.
– roboty na zlecenie osób prywatnych (indywidualne przyłącza)
– podwykonawstwo na rzecz generalnego wykonawcy robót
– samodzielna obsługa inwestycji prywatnych i samorządowych

Nasze najważniejsze realizacje:
– Wykonanie betonowego zbiornika retencyjnego o pojemności 55 m³ w ramach rozbudowy Nabrzeża Oliwskiego. – 2021r.
– Budowa sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej oraz przepompowni ścieków kanalizacji technologicznej na ternie Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA SA w Starogardzie Gdańskim, jako podwykonawca firmy FineTech Construction sp. z o.o. Warszawa – 2020r.
– Wykonanie betonowego zbiornika retencyjnego o pojemności 55 m³ w ramach rozbudowy Nabrzeża Oliwskiego. – 2019r.
– Wykonanie zewnętrznych sieci wod.-kan. w ramach budowy budynków garażowych i placów manewrowych w kompleksie Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie, jako podwykonawca firmy MOSTOSTAL WARSZAWA SA.
– Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku proszkowni w zakładzie SERY ICC Pasłęk.